Missie

De meest diverse club van Rotterdam!

RVV Blijdorp is de meest diverse voetbalvereniging van Rotterdam, waar iedereen welkom is en waar iedereen zijn plek vindt. RVV Blijdorp garandeert een goede voetbalopleiding in een veilige omgeving. RVV Blijdorp is meer dan een voetbalvereniging; ongeacht iemands culturele achtergrond of maatschappelijke positie, werkt iedereen samen en worden er hierdoor successen gevierd en tegenslagen verwerkt. Er wordt samen gewonnen en samen verloren!

RVV Blijdorp voert een degelijk en transparant financieel beleid met een sluitende begroting op basis van contributie-inkomsten en baromzet.

Visie

Fair Play en respect voor iedereen op en naast het veld!

RVV Blijdorp wil de komende jaren de jeugdopleiding verder professionaliseren.

Strategie:
* Uniformiteit kleding
* Vergoeden opleidingen trainers
* Video-technologie
* Trainingsmaterialen
* Vergoeden trainers

RVV Blijdorp wil de focus op “fair play” rondom het spel verder verbeteren en de gemoedelijke sfeer bewaken en verbeteren.

Strategie:
* Commissie Sport & Respect versterken door meer instrumenten beschikbaar te stellen
* Trainingen individueel, maar wellicht ook per team
* Hoe om te gaan met verlies/teleurstelling, bijvoorbeeld

RVV Blijdorp wil de komende jaren veel meer activiteiten en evenementen rondom “het voetballen” organiseren om de binding tussen de leden en de vereniging te vergroten.

Denk aan:
* Jeugdtoernooi
* Feestavond
* Loterij
* Elk initiatief is welkom

Ook hierin zal de RVV Blijdorp Community een rol willen spelen.

#trotsopblijdorp

Maarten van Maarschalkerweerd • Moustafa Tourrich • Administratiekantoor Centje Meer • Muel van Bunge • Marjolein Leenderts • ME line • Patricia de Looff • Ruimtelab • Carien van Zwol • SUREFAS • Floris Lewis • Jan Willem Molenaar • Woodz • Unleash • Jim Koeman • Michiel Schipperus • Maatschap Wientjens en Borst